KORAD SUCH FINUCH INTCH SLCH
Mariell de Marque Filure

Utställningsmeriter:..
Bl.a Svensk, Finsk och Internationell utställningschampion

Arbetsmeriter:.. Uppflyttad till och godkänd i Eliteklass spår & tävlade i lydnadsklass 3
Mentaltester:.. Godkän Korning