Briardens karaktär            


Följande text är lånad från familjen Therns sida
http://www.cellaoloppis.dinstudio.se

Les Berger de Brie,Chien de France

Briardens karaktärsdrag i stort hämtat från Briard-Aktuellt nr 1 1980
Detta är ett utdrag ur den anska boken "Le Berger de Brie"
För Sedir och i nyredigering av Club des Amis de Briard

Den Briard-intresserade är som oftast helt charmerad
av rasens imponerande och "eleganta" yttre.
Sedan, under de ca tio åren som ägaren och hunden lever ett gemensamt liv,
lär människan sig uppskatta alla briardens övriga egenskaper.

Briarden har en mängd kvaliteter som är helt unika,
som kanske oftast hellre tillskrivs människan än hunden.
Dess mest ursprungliga egenskap är förmågan att älska.
Det är svårt att beskriva Briardens tillgivenhet för sin ägare.
Den franska skådespelaren Gaby Morlay sade en gång:
"Min Briard är ett stor hjärta iklädd en massa hår".
(Eller varför inte lite friare: "Min briard är en stor lufs med hjärta!" Övers. Anm.)
En god beskrivning för hela hundens uppträdande verkar ju vara styrd av denna kärlek,
detta nästan organiska behov att vara till lags.

I tillgivenheten för familjekretsen och då alldeles särskilt för de svaga i kretsen,
d.v.s. barnen, visar den upp en uthållighet och trofasthet som trotsar allt.
Därför är den som inte är beredd att ge lite - och varför inte mycket -
tillgivenhet i gengäld, inte värd att ha en Briard.
En annan god egenskap är dess känslighet.
Den känner på sig när vi vill koppla av och när vi är glada - likväl som den känner vår oro eller sorg.
Man skall både ha skrattat och gråtit inför sin hund för att förstå till vilken grad den vill dela
vår glädje eller uttrycka sin förtvivlan över att inte kunna trösta oss tillräckligt.
Känsligheten tvingar den också att uttrycka det den känner "med hela kroppen".

Den är en alldeles ovanligt intelligent hund.
Ibland får man en känsla av att den funderar och att hela tanken
är styrd av en ängslan att inte vara sin ägare till lags och göra fel.

Minnet är ett överraskningsmoment.
Briarden registrerar snabbt och definitivt. Slutligen är det en mycket glad hund
- något av en pajas och det är inte det minst viktiga, man skulle nästan kunna säga,
rent mänskligt sett, att den har humor.

Men felen då? Det finns ju faktiskt ingenting levande på denna jord som inte har fel.
Och felen kan ibland vara de goda egenskapernas baksida.
Den djupa kärleken som Briarden känner för familjen är så utpräglad hos vissa individer -
och dessa är långt ifrån de sämsta - att de kan bli ytterligt ilskna mot främlingar.
De betraktar då dessa som orosmakare eller kanske rent av fiender.
Briardens stora känslighet förhindrar den att reagera som en perfekt maskin helt
okänslig för vad som händer runtikring.
I alla situationer försöker den framförallt förstå.

Just därför att den är intelligent så lyder den bara om ni får den att förstå vad ni vill.
Häftighet tjänar ingenting till, då blir den ju bara envis,
dum eller rädd eller envis, dum och aggressiv - allt efter karaktär.
Till sist, tillgivenhet - t.o.m. ömhet, viljan att vara till lags, utpräglad känslighet,
intelligens och ett minne utöver det vanliga är Briardens karaktärsdrag i stort.
Man måste alltid ha detta i minnet då man ägnar sig åt dressyr och fostran -
bara helt enkelt för att leva väl tillsammans med den och förstå den som den så väl förtjänar.

Översättare:DoreenDenning-Maes