Hundar som bor
hos oss, hos fodervärd eller
hos ägare där jag har bibehĺllen avelsrätt
                     


Trésor de Brie Paxa Noir LK
Trésor de Brie Qenja Noir SO
Onala Maison le Chameau Aveugle
Trésor de Brie Unni Noir FQ
Trésor de Brie Vaia Noir SO
Trésor de Brie Xaida Noir PQ
Males
Show Stopper Moravia Campanella
Trésor de Brie Xerox Noir PQ