NordSkånska Kennelklubbens årliga
valputställning -08fler bilder / more pictures